Predbežná registrácia      28.2.2015
 
 Záväzná registrácia 30.4.2015
   
 Abstrakty do 15.5.2015
   
 Registrácia účastníkov 15.6.2015 o 9:00 hod. (Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Moyzesova 9, Budova Sokrates, Poslucháreň P3)
 
 Otvorenie seminára 15.6.2015 o 10:00 hod. (Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Moyzesova 9, Budova Sokrates, Poslucháreň P3)

Sponzori