Predseda organizačného výboru

Doc. RNDr. Zuzana Vargová, Ph.D.

Členovia organizačného výboru

Prof. RNDr. Juraj Černák, CSc.

Prof. RNDr. Katarína Györyová, DrSc.

Doc. RNDr. Mária Ganajová, CSc.

Doc. RNDr. Ivan Potočňák, PhD.

Doc. RNDr. Vladimír Zeleňák Ph.D.

RNDr. Juraj Kuchár, PhD.

RNDr. Martin Vavra, PhD.

Mgr. Miroslav Almáši

Valéria Heinrichová

Miroslava Hamorská

Sponzori