Kontakt

Univerzita P. J. Šafárika
Prírodovedecká fakulta
Ústav chemických vied
Katedra anorganickej chémie
Moyzesova 11
SK-041 54 Košice

tel. č. sekretariát katedry: +421 55 234 2341
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.