Zo života katedry

Stránka, na ktorú ste práve zablúdili, prináša aktuálne informácie zo života Katedry anorganickej chémie. Prináša informácie o zahraničných cestách nielen zamestnancov, ale aj doktorandov KACH, o významných návštevách zo spolupracujúcich pracovísk, o akciách, ktoré organizuje/organizovala katedra. Ukazuje spektrum aktivít, kde všade môžete naraziť na ľudí z katedry.


Medzinárodná konferencia MEDPore 23 na Kréte

V dňoch 17-19. 5. 2023 sa po prvý krát konala medzinárodná konferencia s názvom 1. stredomorská konferencia o pórovitých materiáloch (1st Mediterranean Conference on Porous Materials, MEDPore 23) na Kréte, Grécko.

Cieľom konferencie bolo spojiť vedcov zaoberajúcich sa výskumom poréznych materiálov od pórovitých koordinačných polymérov (MOF), kovalentných organických pórovitých materiálov (COF) a zeolitov až po porézne chalkogenidy, uhlíky, polyméry a organické molekuly. Bola to vynikajúca príležitosť pre vedcov zo všetkých etáp kariéry držať krok so špičkovým výskumom v oblasti pórovitých materiálov a ich aplikácií, prezentovať a diskutovať o ich najnovších výsledkoch a zároveň stretnúť sa s lídrami v oblasti pórovitých materiálov.

Medzi pozvanými prednášajúcimi boli významné osobnosti v oblasti syntézy a aplikácie pórovitých materiálov, ktorí predniesli zaujímavé prednášky, respektíve perspektívy v smerovaní výskumu poréznych materiálov:

Prof. Omar M. Yaghi (UC Berkeley): Ultra-Porous Crystals for a Changing Planet

Prof. Mercouri G. Kanatzidis (Northwestern University): Designing exotic sorbents for capturing uranium, technetium, and heavy metals

Prof. Omar Farha (Northwestern University): Myths vs. Reality: Smart and Programmable Sponges from Basic Science to Implementation and Commercialization

Prof. Mircea Dincă (MIT): Strange Electronic and Photophysical Effects in MOFs

Prof. Stefan Kaskel (TU Dresden): In situ methodologies for responsive Metal-Organic Frameworks

Prof. Wendy L. Queen (EPFL): Strategies for post-synthetic MOF modification to enhance their performance in gas and liquid separations

Prof. Mohamed Eddaoudi (AMPMRC): MOF Chemistry: Design strategies to Applications ααα

Prof. Ali Trabolsi (NYU Abu Dhabi): Smart Materials for Drug Delivery

Prof. Dr. Martin Hartmann (FAU): Ultrasonic Monitoring for In situ Diagnostics of Zeolite and MOF Crystallization

Prof. Christian Serre (Institut des Matériaux Poreux de Paris): Green synthesis of robust but defective MOFs

Konferencie sa taktiež zúčastnili dvaja zamestnanci Katedry anorganickej chémie, doc. RNDr. Miroslav Almáši, PhD. a Mgr. Nikolas Király, PhD., ktorí prezentovali výsledky svojej vedeckej práce v oblasti mechanického mletia MOF materiálov (HKUST-1, MIL-101 a MOF-76) s cieľom zmenšenia veľkostí častíc a následnou aplikáciou v oblasti uskladnenia oxidu uhličitého. Mleté materiály budú následne použité na prípravu kompozitných materiálov MOF@HPCM (HPCM - hierarchicky porézne uhlíkaté materiály), pri príprave ktorých spolupracujú v rámci bilaterálneho projektu APVV SK-CZ-RD-21-0068 s Ostravskou univerzitou (OSU) v Ostrave, Česká republika. Na konferencii sa zúčastnili aj dvaja kolegovia z OSU, Mgr. Tomáš Zelenka, PhD. a Mgr. Gabriela Zelenková, PhD., ktorí prezentovali menovaný bilaterálny projekt a využitie termoporometrie pri charakterizácii MOF materiálov. Abstrakty z konferencie sú k nahliadnutiu vo forme pdf súborov nižšie.

Okrem výskumu a výmeny nápadov s možnosťou spolupráce medzi inými výskumníkmi počas konferencie, naši chemici navštívili centrum mesta Rethymno a Univerzitu na Kréte s prehliadkou. Nezabudnuteľným zážitkom bola návšteva „Adelianos“, kde sa konala slávnostná spoločenská večera s možnosťou ochutnať miestne špeciality a spoločenským program obohateným miestnym folklórom a kultúrou.

Kréta 2023

 Poster Almasi MedPore2023    Poster Király MedPore2023

 

MA 2023 Kreta 2

 

Abstrakty:

1. Almáši et al., 2. Király et al., 3. Zelenková et al., 4. Zelenka et al.