Katedra anorganickej chémie

Ústav chemických vied

Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Moyzesova 11

041 54 Košice

Slovenská republika.

 

Telefón: +421 55 234 2341

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.