V priebehu konferencie bude prezentovať vybranú prednášku hosť pôsobiaci v zahraničí (mimo ČR a SR). Kolegovia z Českej a Slovenskej republiky predstavia tímy pracujúce v oblasti anorganickej chémie formou plenárnej prednášky v trvaní 40 minút (vrátane diskusie) a formou 25 minútových príspevkov (vrátane diskusie). Študenti doktorandského (20 minút vrátane diskusie) prípadne magisterského (15 minút vrátane diskusie) štúdia sa môžu zapojiť do súťaže pre mladých vedcov (účasť v súťaži nie je povinná). Časový rozsah prezentácií sa spresní podľa počtu účastníkov.

 

Predloha abstraktu "Pokroky v anorganickej chémii 2018"