Predseda organizačného výboru

Doc. RNDr. Zuzana Vargová, Ph.D.

Členovia organizačného výboru

Prof. RNDr. Juraj Černák, DrSc.

Doc. RNDr. Mária Ganajová, CSc.

Doc. RNDr. Juraj Kuchár, PhD.

Doc. RNDr. Ivan Potočňák, PhD.

Doc. RNDr. Vladimír Zeleňák Ph.D.

RNDr. Miroslava Matiková Maľarová, PhD.

RNDr. Martin Vavra, PhD.

Mgr. Miroslav Almáši, PhD.

RNDr. Ivana Sotáková

Valéria Heinrichová

Miroslava Hamorská