EL PACHU

Praktika

 

Vyberte si z pripravených úloh

 

 Zrážanie, filtrácia, odstreďovanie.
Príprava hydratovaného oxidu železitého a hlinitého. Sušenie, žíhanie.
 Zlúčeniny p-prvkov

 Roztoky a ich vlastnosti

 Zlúčeniny d-prvkov 

 Kryštalizácia a destilácia

Soli d-prvkov a tavenie 

 Tuhé oxidy a nitridy

Komplexné zlúčeniny

 Príprava prvkov v základnom stave

 Halogenidy v nevodnom prostredí

 


Otestuj si svoje vedomosti a over produkt

Zrážanie, filtrácia, odstreďovanie.
Príprava hydratovaného oxidu železitého a hlinitého. Sušenie, žíhanie.

Tu klikni na overenie produktu

Zlúčeniny p-prvkov

Tu klikni na overenie produktu

Roztoky a ich vlastnosti

Zlúčeniny d-prvkov

Kryštalizácia a destilácia

Soli d-prvkov a tavenie

Tuhé oxidy a nitridy

Komplexné zlúčeniny

Príprava prvkov v základnom stave

Halogenidy v nevodnom prostredí