V poradí tretie stretnutie v novodobej histórií konferencie „Pokroky v anorganickej chémii“ si kladie za cieľ pokračovať v započatom diele a ďalej umožniť odborníkom z odboru Anorganická chémia ako aj príbuzných odborov akými sú koordinačná, organokovová, materiálová, bioanorganická chémia a katalýza predstaviť svoje najnovšie poznatky kolegom a mladým vedcom z Česka a Slovenska a zároveň si vymeniť skúsenosti.

Konferencia nadväzuje na dve veľmi úspešné predchádzajúce stretnutia z roku 2014 a 2016, ktoré sa konali v príjemnom prostredí zámockého hotela v Třešti a v mestečku Kutná Hora. Na stretnutie sme vybrali známe slovenské historické mesto Levoča v regióne Spiša neďaleko Vysokých Tatier.

Tešíme sa na Vašu účasť.

levoca

Sponzori